Peuteropvang en VVE

Kinderen van 2 en 3 jaar kunnen bij onze peuteropvang het gehele jaar onder deskundige begeleiding spelen met hun leeftijdsgenootjes. Op de peuteropvang leren zij een aantal belangrijke vaardigheden zoals samen spelen, speelgoed delen en rekening houden met anderen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laat verlopen.

Binnen de peuteropvang bieden wij ook voorschoolse educatie (VE) aan. VVE is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Al onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een VVE-Certificaat en onze locatie is ook een VVE geregistreerde locatie.

 

Praktische informatie over de peuteropvang bij Keet in de Kerk

Onze Peuteropvang: 

Peutergroep de Tovertuin is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze groep is vooral bedoeld voor kinderen met een VVE indicatie of kinderen waarvan (een van ) de ouders niet werken of studeren. In deze groep worden maximaal 13 kinderen opvangen. De openingstijden van deze groep zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:15 uur.

Binnen de Peuteropvang nemen alle kinderen deel aan het educatieve aanbod waarbij het leren van de Nederlandse taal en rekenen centraal staat. De activiteiten sluiten aan bij wat de kinderen leuk vinden en bij wat zij dagelijks meemaken. 

Net als bij de dagopvang gaan de pedagogisch medewerkster met de kinderen op zoek naar nieuwe woorden, spelletjes en voorleesboeken die bij een project horen. De VE kinderen worden ieder dagdeel op meerdere momenten extra begeleid in een klein groepje of individueel. Periodiek wordt een werkplan/handelingsplan voor een individueel VE kind opgesteld en met de ouders een evaluatiemoment afgesproken. 

Bij peuteropvang de Tovertuin neemt u altijd minimaal 3 dagdelen per week af. 

Nieuwsgierig naar onze tarieven?