Reguliere, flexibele en incidentele buitenschoolse opvang

Voor kinderen houdt het leren na schooltijd nog niet op. Er is immers nog genoeg te ontdekken in de wereld! De buitenschoolse opvang van Keet in de Kerk in Roermond is een omgeving waarin de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd wordt. Spelen in de buitentuin vol stoere speelobjecten of lekker werken aan een mooi kunstwerk in het atelier: ruimte genoeg om te doen waar ze zelf zin in hebben.

Praktische informatie over buitenschoolse opvang

Onze Buitenschoolse Opvang:

Kinderopvang Keet in de Kerk heeft 3 BSO locaties:

  • BSO Keet in Kerk (Burgemeester Thomas Wackersstraat 56A) heeft twee groepen voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. In deze groepen worden maximaal 22 kinderen opgevangen. De ruimte van de BSO is ingedeeld in twee stamgroepen, een bibliotheek, en een speelhal. Deze locatie is van maandag t/m vrijdag geopend en tijdens alle schoolvakaties en studiedagen.
  • BSO de Keetclub (Jan Amentstraat 24) heeft een groep voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar is gevestigd in een bijgebouw en klaslokaal van Basisschool Leeve. Hier kunnen maximaal 30 kinderen worden opgevangen. Deze locatie is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend. Op woensdag worden de kinderen op locatie BSO Keet in de Kerk opgevangen.
  • BSO de Keet trappers (Jagerstraat 1) heeft twee groepen van 4 tot 13 jaar en is gevestigd in het clubhuis van SVC2000 op sportparrt de Wijher. In deze groepen worden maximaal 22 kinderen opgevangen.​​ Deze locatie is op maandag, dinsdag en donderdag geopend. Op woensdag worden de kinderen op locatie BSO Keet in de Kerk opgevangen. Op vrijdag worden de kinderen van 8 jaar en ouder opgevangen op locatie BSO de Keetclub en de kinderen van 4 tot en met 7 jaar op locatie BSO Keet in de Kerk opgevangen.

Onze BSO locaties zijn school gebonden. Op BSO de Keet trappers verzorgen wij de BSO voor  de kinderen van de basisscholen die die daar in de buurt gevestigd zijn, zoals de Montessori basisschool en BS Neel. Op de twee andere locaties worden de kinderen van onder andere BS Leeve en Vrije School Christophorus opgevangen. Mocht u willen weten of wij ook ophalen bij de school van uw kind, neem dan contact op met Maikekempen@keetindekerk.com.

Bij de buitenschoolse opvang neemt u altijd (gemiddeld) minimaal 2 dagdelen (9 uur) per week af.

Reguliere opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, of allebei. Deze opvang bieden we aan tijdens de 40 weken basisonderwijs. Buitenschoolse opvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag. De uren zijn als volgt:

  • Voorschoolse opvang van 7:30 uur tot 9:00 uur 
  • Naschoolse opvang (kort) van 14:00 uur tot 18:30 uur
  • Naschoolse opvang (15:00 uur tot 18:30) Alleen voor BSO de Keet trappers
  • Naschoolse opvang (lang) van 12:30 uur tot 18:30 uur

Daarnaast is flexibele opvang mogelijk. Flexibele opvang houdt in dat uw kind op wisselende dagdelen per week kan komen. We houden hier dan een gemiddeld aantal dagdelen per maand aan. Ook hier gelden dezelfde tijden per dagdeel.

Incidentele opvang is opvang buiten de contractuele dagdelen, maar kan alleen afgenomen worden naast reguliere of flexibele opvang. 

Het is tevens mogelijk om extra opvang af te nemen voor en na de reguliere openingstijden (dagelijks van 6:30 uur tot 7:30 uur en van 18:30 uur tot 19:00 uur). Ook tijdens studiedagen kunt u gebruikmaken van onze opvang.

Vakantie-opvang wordt aangeboden tijdens de 12 schoolvakanties van uw kind en de door school ingeplande studiedagen. Deze opvang bestaat uit: Dagdeel 1 van 7:30 uur tot 13:00 uur Dagdeel 2 van 13:00 uur tot 18:30 uur Vakantie-opvang wordt niet contractueel vastgelegd, maar vraagt u voor iedere vakantie afzonderlijk aan.

U kunt ook gebruik maken van onze maaltijdservice op de BSO. Maaltijden worden aangeboden aan kinderen die minimaal tot 18:00 uur blijven. 

Nieuwsgierig naar onze tarieven?

Naar de BSO van Keet in de Kerk? Eerst even oefenen

Omdat wennen belangrijk is voor kinderen, kan uw voordat de opvang start een middag komen oefenen. Uw kind zal deze middag de leidsters en de andere kinderen op de groep leren kennen. Voor de deze oefenmiddag zal er een kennismakingsgesprek (intake) met de ouders plaatsvinden.