Reguliere, flexibele en incidentele dagopvang

Samen spelen, speelgoed delen en rekening houden met anderen. Dat leren de kinderen allemaal bij de dagopvang van Keet in de Kerk. In de buitenruimte bieden de zandplek, fietspaadjes, de weide met dieren en moestuin genoeg inspiratie voor de kinderen om op ontdekkingstocht te gaan. Binnen kunnen ze bijkomen in de snoezelruimte of werken in het atelier / onderzoeksruimte. Kies ook voor de particuliere kinderopvangorganisatie Keet in de Kerk in Roermond.

Praktische informatie over dagopvang bij Keet in de Kerk

Onze Dagverblijf groepen:

Babygroep de Herfsttuin is voor kinderen van 2 tot 12 maanden. In deze groepen worden maximaal 9 kinderen opgevangen.

Dreumesgroep de Wintertuin is voor kinderen van 12 tot 24 maanden. In deze groep worden maximaal 10 kinderen opgevangen.

Peutergroepen de Lentetuin en de Zomertuin is voor kinderen van 22 maanden tot 4 jaar. In deze groepen worden maximaal 16 kinderen opgevangen. Binnen de peutergroepen  bieden wij ook voorschoolse educatie (VE) aan. VE is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Al onze pedagogisch medewerkers die op de peutergroep werkzaam zijn, zijn in het bezit van een VE-Certificaat.

Bij de dagopvang neemt u altijd (gemiddeld) minimaal 2 dagen per week af.

Reguliere opvang houdt in dat uw kind wekelijks op dezelfde dagen komt. Een dag is van 7.30 tot 18.30 uur (11 uur). 

Flexibele opvang  houdt in dat uw kind op wisselende dagdelen per week kan komen. We houden hier dan een gemiddeld aantal uren per maand aan. Een dagdeel loopt van 7.30 tot 13:00 (5,5 uur) en van 13:00 tot 18.30 uur (5,5 uur). Deze dagdelen zijn binnen de termijn van een maand door uzelf in te delen. 

Incidentele opvang is opvang buiten de contractuele dagdelen, maar kan alleen afgenomen worden naast reguliere of flexibele opvang. Er bestaat de mogelijkheid om extra opvang per dag,  of dagdeel af te nemen. Het is tevens mogelijk om extra opvang af te nemen voor en na de reguliere openingstijden (dagelijks van 6.30 tot 7.30 uur en van 18.30 tot 19.00 uur).

Indien uw kind op een vaste dag niet naar de opvang kan komen en u heeft uw kind tijdig afgemeld, worden de uren van de afgemelde dag(delen) bij een ruiltegoed bijgeschreven. Dit tegoed kunt u binnen 12 maanden op een ander moment inzetten als incidentele opvang, mits er plek is op de groep.

Op dit moment hebben wij niet op alle groepen van het kinderdagverblijf plek:

0 jarige : alleen plek op woensdag en vrijdag.
1 jarige: geen plek 
2 en 3 jarige: alleen plek op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
 

Nieuwsgierig naar onze tarieven?

Nieuw bij Keet in de Kerk? Eerst even kennismaken

Omdat wennen belangrijk is voor kinderen, zal uw kind voor dat de opvang start een ochtend komen oefenen. Uw kind zal tijdens ochtend kennis maken met de begeleiders en de andere kinderen op de groep. Op dat zelfde moment zal er ook een kennismakingsgesprek (intake) met de ouders plaatsvinden.