De groene kinderopvang in Roermond

Kinderen zijn in wezen al van jongs af aan bezig met leren, ze zijn nieuwsgierig en vol creativiteit, hebben hun eigen passies en zijn van nature uit op contact. De begeleiders van particuliere kinderopvang Keet in de Kerk geven de kinderen veel ruimte om dingen te ontdekken en om hun eigen weg te gaan. Sinds 2010 bieden wij professionele kinderopvang aan op onze unieke locatie in Roermond.

Natuurlijk spelen bij Kinderopvang Keet in de Kerk

We leven helaas steeds meer in een samenleving die binnenshuis wordt geleefd. Dit is een gemiste kans, want buiten valt er ook veel te leren. Door ervaringen op te doen in de natuur, worden alle zintuigen op een meer uitdagende wijze geprikkeld. En worden kinderen gestimuleerd op elk ontwikkelingsgebied. 

erk spelen de kinderen elke dag buiten ongeacht wat voor weer het is. Er is een ruime tuin waar we naar hartenlust spelen. Er zijn onder andere de gewone speelmaterialen zoals een zandplek, een Jeep en rijdend speelgoed. Daarnaast hebben we ook een weide met een tunnel en modderkeuken. Er is ook een kas en moestuintje aanwezig waarin de grotere kinderen zelf aan de slag mogen. Alle dagen kijken we even hoe het met de planten is. En is er misschien al iets wat geoogst kan worden zodat we dat lekker zelf op kunnen snoepen?

 

De hoofdlocatie van Kinderopvang Keet in de Kerk heeft een aantal dieren op de opvang. Dit zijn de schapen Keetie en Loesie, die samen met de kippen en eenden samenleven. We hebben er bewust voor gekozen om kinderen zoveel mogelijk met dieren in aanraking te laten komen, zodat kinderen ervaren hoe leuk het kan zijn om voor dieren te zorgen en om te leren op een respectvolle manier met dieren om te gaan.

Wie werken er bij Kinderopvang Keet in de Kerk

Uw kind is in vertrouwde handen van een enthousiast en deskundig team van pedagogisch medewerkers ondersteund door onze pedagoog en pedagogisch coaches en beleidsmedewerker.

Bij Kinderopvang Keet in de Kerk werken vaste leidsters op vaste groepen om zoveel mogeljk rust en regelmaat kunnen bieden. Er wordt met veel plezier, enthousiasme gewerkt aan het behoud van een goede kwaliteit van de kinderopvang.

Oudercommisie

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Kinderopvang Keet in de Kerk te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • prijs van de kinderopvang
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding

De oudercommissie is te bereiken via oudercommissie@keetindekerk.com

De leden van de oudercommissie van Kinderopvang Keet in de Kerk zijn :

Lynn Rulkens, Moeder van Kenza en Moussa (BSO de Keet trappers)

Susan Noldus, Moeder van Logan (BSO Keet in de Kerk) en Kody (KDV Keet in de Kerk)

Marieke van Ruijven, moeder van Bram (BSO Keet in de Kerk) en Robin (KDV Keet in de Kerk)

Ingrid Lemmens, Moeder van Jari en Tess (KDV Keet in de Kerk)