Reguliere, flexibele en incidentele buitenschoolse opvang

Tarieven van de buitenschoolse opvang

Reguliere opvang

Reguliere opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, of allebei. Deze opvang bieden we aan tijdens de 40 weken basisonderwijs. Buitenschoolse opvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag. We bieden op de dagen de volgende producten:

 • Voorschoolse opvang van 7:30 uur tot 9:00 uur 
 • Naschoolse opvang 14:00 uur tot 18:30 uur 
 • Naschoolse opvang 15:00 uur tot 18:30 uur (Alleen voor BSO de Keet trappers)
 • Naschoolse opvang 12:30 uur tot 18:30 uur

Uurtarief reguliere opvang: € 9,50

Flexibele opvang 

Flexibele opvang houdt in dat uw kind op wisselende dagdelen per week kan komen. We houden hier dan een gemiddeld aantal dagdelen per maand aan.  We bieden op de dagen de volgende producten:

 • Flexiblee voorschoolse opvang van 7:30 uur tot 9:00 uur 
 • Flexibele naschoolse opvang 14:00 uur tot 18:30 uur 
 • Flexibele naschoolse opvang 15:00 uur tot 18:30 uur (Alleen voor BSO de Keet trappers)
 • Flexibele naschoolse opvang 12:30 uur tot 18:30 uur

Uur tarief flexibele opvang: € 10,46

Vakantie opvang

Vakantie opvang wordt aangeboden tijdens de 12 schoolvakanties van uw kind en de door school ingeplande studiedagen.

We bieden op de dagen de volgende producten:

 • Vakantie opvang ochtend  7:30 uur tot 13:00 uur
 • Vakantie opvang middag 13:00 uur tot 18:30 uur

Uurtarief vakantie-opvang: € 10,43

De hierboven genoemde tarieven zijn inclusief fruit, tussendoortje, melk en sap, boterhammen, vervoer van en naar school.

Maaltijd

U kunt ook gebruik maken van onze maaltijdservice op de BSO. Maaltijden worden aangeboden aan kinderen die minimaal tot 18:00 uur blijven. Een maaltijd kost €6,17

Incidentele opvang 

Extra dagdeel

Incidentele opvang is opvang buiten de contractuele dagdelen, maar kan alleen afgenomen worden naast een overeenkomst voor reguliere of flexibele opvang.

Vervroegde en verlengde opvang

Het is mogelijk om extra opvang af te nemen voor en na de reguliere openingstijden.

We bieden op de dagen de volgende producten:

 • Vervroegde opvang van 6:30 uur tot 7:30 uur 
 • Vervroegde opvang van 7:00 uur tot 7:30 uur
 • Verlengde opvang van 18:30 uur tot 19:00 uur

Opvang tijdens studiedagen

Ook tijdens studiedagen kunt u gebruikmaken van onze opvang. We berekenen dan het gedeelte tussen de contractuele reguliere of flexibele opvang. 

We bieden op de dagen de volgende producten:

 • Uuropvang 
 • Ochtend bij studiedag (07:30 - 13:00)

Uurtarief incidentele opvang per uur: €11,06

Indien uw kind op een vaste dag niet naar de opvang kan komen en u heeft uw kind tijdig afgemeld, worden de uren voor de dag(delen) bij een servicetegoed bijgeschreven. Dit tegoed kunt u binnen 12 maanden op een ander moment (mits er plek is) inzetten als incidentele opvang.

Schrijf uw kind in!

Via de Belastingdienst kunt u een groot gedeelte van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen. Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo: U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan. Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’. Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen. U past zélf eventueel uw gegevens aan. Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner. Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.


Ons LRKnummer voor de locatie BSO Keet in de Kerk is 310884676; voor de locatie BSO de Keetclub 104858874 en voor locatie BSO de Keet trappers 459641323.