Dagopvang Keet in de Kerk in Roermond

Reguliere, flexibele en incidentele dagopvang

Samen spelen, speelgoed delen en rekening houden met anderen. Dat leren de kinderen allemaal bij de dagopvang van Keet in de Kerk. In de buitenruimte bieden de zandbak, fietspaadjes, de weide met dieren en moestuin genoeg inspiratie voor de kinderen om op ontdekkingstocht te gaan. Binnen kunnen ze bijkomen in de snoezelruimte of knutselen in het atelier. Kies ook voor de particuliere kinderopvangorganisatie Keet in de Kerk in Roermond.

 

Praktische informatie over dagopvang bij Keet in de Kerk

Onze Dagverblijf groepen:

Baby-dreumesgroep de Lentetuin en de Wintertuin is voor kinderen van 0 tot 2 jaar. In deze groepen worden maximaal 10 kinderen opgevangen.

Peutergroep de Zomertuin en de Herfsttuin is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. In deze groepen worden maximaal 14 kinderen opgevangen.

Bij de dagopvang neemt u altijd (gemiddeld) minimaal 2 dagdelen per week af.

Reguliere opvang houdt in dat uw kind wekelijks op dezelfde dagen komt. Een dag is van 7.30 tot 18.30 uur (11 uur). 

Uurtarief reguliere opvang: €8,35 voor een hele dag en €9,19 voor een ochtend of middag. 

Flexibele opvang houdt in dat uw kind op wisselende dagdelen per week kan komen. We houden hier dan een gemiddeld aantal dagdelen per week aan. Een dagdeel loopt van 7.30 tot 13:00 (5,5 uur) en van 13:00 tot 18.30 uur (5,5 uur). Deze dagdelen zijn binnen de termijn van een maand door uzelf in te delen. 

Uurtarief flexibele opvang: € 9,19

Incidentele opvang is opvang buiten de contractuele dagdelen, maar kan alleen afgenomen worden naast reguliere of flexibele opvang. Er bestaat de mogelijkheid om extra opvang per dag,  dagdeel, of per uur af te nemen (vanaf 2 uur aaneengesloten opvang wordt automatisch een dagdeel berekend). Het is tevens mogelijk om extra opvang af te nemen voor en na de reguliere openingstijden (dagelijks van 6.30 tot 7.30 uur en van 18.30 tot 19.00 uur).

Indien uw kind op een vaste dag niet naar de opvang kan komen en u heeft uw kind tijdig afgemeld, worden de uren voor de dag(delen) bij een ruiltegoed bijgeschreven. Dit tegoed kunt u binnen 6 maanden op een ander moment inzetten als incidentele opvang.

Uurtarief incidentele opvang per uur: € 9,60

De hierboven genoemde tarieven zijn inclusief luiers, fruit, boterhammen, tussendoortje, melk en sap, opvolgmelk en een warme vegetarische maaltijd.

Nieuw bij Keet in de Kerk? Eerst even kennismaken

Omdat wennen belangrijk is voor kinderen, zal uw kind voor dat de opvang start een ochtend komen oefenen. Uw kind zal tijdens ochtend kennis maken met de leidsters en de andere kinderen op de groep. 

Buitenschoolse opvang Keet in de Kerk in Roermond Dagopvang Keet in de Kerk in Roermond Kinderdagverblijf Keet in de Kerk in Roermond Particuliere opvang in Roermond

Meer over kinderopvangtoeslag

Via de Belastingdienst kunt u een groot gedeelte van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen. U kunt de Kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl

Ons nummer van het Landelijk Register Kinderopvang is 930428584.