Particuliere opvang in Roermond

Reguliere, flexibele en incidentele buitenschoolse opvang

Voor kinderen houdt het leren na schooltijd nog niet op. Er is immers nog genoeg te ontdekken in de wereld! De buitenschoolse opvang van Keet in de Kerk in Roermond is een omgeving waarin de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd wordt. Spelen in de buitentuin vol stoere speelobjecten of lekker knutselen aan een mooi kunstwerk in het atelier: ruimte genoeg om te doen waar ze zelf zin in hebben.

 

Praktische informatie over buitenschoolse opvang

Onze Buitenschoolse Opvang:

Kinderopvang Keet in de Kerk heeft 3 BSO locaties:

  • BSO Keet in Kerk (Burgemeester Thomas Wackersstraat 56A) heeft twee groepen voor kinderen van 4 tot 13 jaar. In deze groepen worden maximaal 22 kinderen opgevangen. De ruimte van de BSO is ingedeeld in twee stamgroepen, een bibliotheek, en een speelhal. 
  • BSO de Keetclub (Jan Amentstraat 24) heeft een groep voor kinderen van 7 tot 13 jaar is gevestigd in een bijgebouw en klaslokaal van Basisschool Leeve. Hier kunnen maximaal 30 kinderen worden opgevangen. 
  • BSO de Keet trappers (Jagerstraat 1) heeft twee groepen van 4 tot 13 jaar en is gevestigd in het clubhuis van SVC2000 op sportparrt de Wijher. In deze groepen worden maximaal 22 kinderen opgevangen.​​ 

Onze BSO locaties zijn school gebonden. Op BSO de Keettrappers zullen de kinderen van de Montesorie school, BS Neel en OBS de Brink opgevangen worden. Kinderen van andere scholen worden op de andere twee locaties opgevangen.

Op woensdag en vrijdag en tijdens de vakanties verblijven alle kinderen van 4 tot 13 jaar op de locatie BSO Keet in de Kerk.

Bij de buitenschoolse opvang neemt u altijd (gemiddeld) minimaal 1 dagdeel per week af.

Reguliere opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, of allebei. Deze opvang bieden we aan tijdens de 40 weken basisonderwijs. Buitenschoolse opvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag. De uren zijn als volgt:

Voorschoolse opvang van 7:30 uur tot 9:00 uur 
Naschoolse opvang (kort) van 14:00 uur tot 18:30 uur
Naschoolse opvang (lang) van 12:30 uur tot 18:30 uur

Uurtarief reguliere opvang: € 7,71

Daarnaast is flexibele opvang mogelijk. Flexibele opvang houdt in dat uw kind op wisselende dagdelen per week kan komen. We houden hier dan een gemiddeld aantal dagdelen per maand aan. Ook hier gelden dezelfde tijden per dagdeel.

Uur tarief flexibele opvang: € 8,49

Incidentele opvang is opvang buiten de contractuele dagdelen, maar kan alleen afgenomen worden naast reguliere of flexibele opvang. Er bestaat de mogelijkheid om extra opvang per uur af te nemen. 

Het is tevens mogelijk om extra opvang af te nemen voor en na de reguliere openingstijden (dagelijks van 6:30 uur tot 7:30 uur en van 18:30 uur tot 19:00 uur). Ook tijdens studiedagen kunt u gebruikmaken van onze opvang.

Uurtarief incidentele opvang per uur: €8,88

Vakantie-opvang wordt aangeboden tijdens de 12 schoolvakanties van uw kind en de door school ingeplande studiedagen. Deze opvang bestaat uit:
Dagdeel 1 van 7:30 uur tot 13:00 uur
Dagdeel 2 van 13:00 uur tot 18:30 uur
Vakantie-opvang wordt niet contractueel vastgelegd, maar vraagt u voor iedere vakantie afzonderlijk aan.

Uurtarief vakantie-opvang: € 8,37

De hierboven genoemde tarieven zijn inclusief fruit, tussendoortje, melk en sap, boterhammen, vervoer van en naar school.

U kunt ook gebruik maken van onze maaltijdservice op de BSO. Maaltijden worden aangeboden aan kinderen die minimaal tot 18:00 uur blijven. Een maaltijd kost €5,00

Naar de BSO van Keet in de Kerk? Eerst even wennen

Omdat wennen belangrijk is voor kinderen, kan uw voordat de opvang start een middag komen oefenen. Uw kind zal deze middag de leidsters en de andere kinderen op de groep leren kennen.

Buitenschoolse opvang Keet in de Kerk in Roermond Dagopvang Keet in de Kerk in Roermond Kinderdagverblijf Keet in de Kerk in Roermond Particuliere opvang in Roermond

Meer over kinderopvangtoeslag

Via de Belastingdienst kunt u een groot gedeelte van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen. U kunt de Kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl.

Ons nummer van het Landelijk Register Kinderopvang voor de locatie BSO Keet in de Kerk is 310884676,  voor de locatie BSO de Keetclub 104858874 en voor Locatie BSO de Keet trappers 459641323